4 důvody, proč fitness byznys lidem nepomáháUž několik desítek let je ve vyspělých zemích světa fitness byznys pevně zakořeněný napříč společností a většina lidí je přesvědčena o tom, že lidem pomáhá. Otázkou potom je, proč navzdory stále se rozšiřujícím službám a produktům fitness byznysu celosvětově stoupá počet lidí s nadváhou a obezitou?


Každý z nás zná někoho, kdo alespoň jednou využil nějakou tu fitness službu či produkt (posilovna, osobní trenér, dieta, výživový poradce apod.), slibující zlepšení vzhledu těla. Někteří dokonce opakovaně. Přesto většina těchto lidí nikdy neuspěje. Druhá otázka zní, jak je to možné?


Odpovědi na tyto otázky nalezneme v kritickém pohledu na fitness byznys. Ten totiž podle mých zkušeností lidem z dlouhodobého pohledu nepomáhá, dokonce si troufám tvrdit, že lidem škodí. Že nevěříte? Pojďme si tedy popsat hlavní důvody, proč tomu tak je a proč je výhodnější cvičit bez jeho pomoci. Možná mi dáte za pravdu.

1) Příliš vysoká cena pohybu


Pravidelné cvičení má tisíciletou historii. Mezi nejstarší pohybové programy patří systém léčebné a zdravotní gymnastiky Kung-fu, vytvořený údajně už roku 2689 př. n. l. Pozitivní přístup k pohybu měli také v antickém Řecku, kde pod pojmem kalokagathia vnímali cvičení jako rozvoj harmonie těla i duše. Jen stěží si lze představit, že všechna tehdejší učení správného pohybu byla především výhodným byznysem, která by lidem výrazně zasahovala do finančního rozpočtu. A tak, zatímco se dříve lid scházel na pahorcích, loukách nebo hřištích, aby jen prostřednictvím těla rozvíjel svoji kondici, dnes se z vašich peněz za cvičení hradí celoroční nájemné obrovských prostor mezi zdmi, vysoká spotřeba elektřiny a vody, mzdy početného personálu od uklízeček až po majitele a nákladné investice do nejmodernějších fitness strojů. Snad také proto, přestože celkově fitness byznys trží miliardy, jsou mnohá velká fitness centra ve ztrátách. To je samozřejmě nutí k získávání nových klientů prostřednictvím reklamy. Když se potom tyto reklamy šíří světem po několik desítek let, v lidech sílí dojem, že být fit je především o produktech a službách, tedy o penězích.


Návštěva fitness centra 3x týdně vyjde klienta v průměru na 600 Kč/měsíc, s osobním trenérem 4600 Kč. S cestou do fitness centra potřebuje klient na udržování těla alespoň 2 hodiny času, týdně 6 hodin.

Všechna tato čísla nejsou pro většinu lidí dlouhodobě udržitelná, avšak udržování těla vyžaduje právě onen důležitý celoživotní postoj, jak zjistíme za chvíli.


Nejideálnější udržování těla je takové, které stojí minimum času a téměř žádní peníze.


2) Nesprávné vnímání cvičení


Americký vojenský lékař Kenneth Cooper řekl: „Fitness je cesta, ne cíl.“ Dnešní fitness byznys podporuje v lidech mínění, že by měli pouze rychle zhubnout. Všude se mluví a píše o cílech a předsevzetích (reklamy, články, diskuze) a v takovém duchu se nese i samotná celosvětová propagace fitness byznysu. Když jsem byl nedávno v knihkupectví, napočítal jsem tam pětatřicet publikací zaměřených na tvarování těla. Z toho jedna třetina z nich slibovala čtenářům výsledky do několika dní. Tím vším fitness byznys podporuje v lidech špatné vnímání cvičení. Je totiž nutné si uvědomit, že rozvoj těla je celoživotním procesem. Jakákoliv dočasná změna, byť k lepšímu, postrádá smysl.

3) Odpovědnost v rukách odborníků


Odevzdá-li se klient do rukou například fitness trenéra, vloží současně s tím na jeho bedra i vlastní odpovědnost za splnění svého cíle. My už víme, že by klient neměl vidět pouhý cíl, ale celoživotní cestu. A za druhé, zbavením se odpovědnosti klient oslabuje především vlastní schopnost uspět. Klient například s cvičením pod vedením osobního trenéra nerozvíjí atributy, jako jsou znalosti, zkušenosti, sebedisciplína, trpělivost nebo poctivost. Jakmile potom klient ukončí cvičení s trenérem, například kvůli finanční náročnosti, sám není schopen pokračovat a udržet tak získané zlepšení těla. Tento fakt potvrzuje rozsáhlá studie britské Rady pro lékařský výzkum, ve které bylo zjištěno, že jen 10 % lidí, kteří spolupracovali s odborníky, dokážou zhubnout celoživotně. Jinými slovy, převážná většina lidí využívajících fitness byznys se záhy vrací zpět do původního stavu.


Člověk s nadváhou a obezitou musí převzít odpovědnost, ne se spoléhat na odborníky.

4) Příliš vysoko položená laťka


Dokonalá těla osobních trenérů nebo trenérek sice mohou působit motivačně, ale stejně tak demotivačně. Většina osobních trenérů tráví mnoho času v posilovně. Cvičení a tvarování těla je jejich životním stylem a podřizují tomu téměř všechno. Jejich klienti mají však dost odlišné podmínky (i myšlení!) a do cvičení rozhodně nemohou vložit stejné úsilí. Přesto vnitřně očekávají, že dosáhnou stejných výsledků a jejich těla budou brzo vypadat podobně. Když po čase zjistí, že se ke svému vzoru nepřibližují, záhy ztratí počáteční odhodlanost i nadšení. Fitness byznys rovněž lidem prostřednictvím propagačních materiálů zkresluje představu o tom, oč mají usilovat. Příkladem jsou zejména návody na sixpack (viditelné břišní svaly), jejichž dosažení vyžaduje skutečně striktní dodržování stravy i posilování, avšak pro zdraví člověka nemají význam. Tím se rozevírají pomyslné nůžky mezi extrémně atletickými postavami a těmi až nezdravě zanedbanými. Vytrácí se zlatá střední cesta normálního těla, které je po zdravotní i estetické stránce přijatelné a k jehož dosažení není třeba následovat sportovní profesionály. Nejdůležitější je uvědomit si, že vzhled těla není pro zdraví člověka nijak zásadní, rozhoduje především kondice, tedy stav srdce, plic a svalstva. A kondici lze zlepšit i pravidelnými procházkami.


Sixpack na břiše je obdobou Porsche v garáži. Oslní, ale ve své podstatě je zbytečný.


Tak. Představil jsem vám jen několik důvodů, jež staví fitness byznys do jiného světla, než jaký vám předkládají média. Těm fitness byznys platí za svoji reklamu, nikoliv aby zamezil obezitě ve společnosti, ale aby navýšil svoje tržby.


Americký řečník Zig Ziglar prohlásil:


„Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců berle.“


Jsem toho názoru, že právě takové berle poskytují lidem odborníci na hubnutí, protože za své klienty přebírají odpovědnost, poskytují jim informace, se kterými lidé neumí pracovat, a předávají jim taková řešení, která nejsou dlouhodobě neudržitelná. Ve výsledku potom lidé bezradně přecházejí od jednoho odborníka ke druhému a někteří takto prohubnou celý život.


Fitness byznys je službou, avšak medvědí.

16 zobrazení

FIT BEZ FITNESS BYZNYSU Copyright © 2020 Martin Schwarz

Obchodní podmínky a  Ochranu osobních údajů

fitbezfitness@gmail.com

+420 737 503 855